Новости

«МЗК» АҚ басшылығының, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ және Алматы қаласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы топ өкілдерінің кездесу | Встреча руководства АО «МЗК», АО «НК «Казахстан инжиниринг» и Антикоррупционной группы г. Алматы

«МЗК» АҚ басшылығының, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ және Алматы қаласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы топ өкілдерінің кездесу | Встреча руководства АО «МЗК», АО «НК «Казахстан инжиниринг» и Антикоррупционной группы г. Алматы

 

Ағымдағы жылдың 22 маусымында «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ басшылығының, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ және Алматы қаласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы топ
өкілдерінің кездесуі өтті.
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ комплаенс-офицері Алматы қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы тобының жетекшісі бірлесіп зауыттағы комплаенс-процестердің жай-күйі туралы егжей-тегжейлі талдаулар мен есептерді ұсынды және проблемалық облыстар атап өтілді.
Талдауға мынадай тармақтар енгізілді: кәсіпорындағы
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру, бақылау және мониторинг рәсімдерінің тиімділігін бағалау, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар. Сондай-ақ, зауыттың барлық қызметкерлерінің хабардарлығы мен жауапкершілігін арттыру үшін қызметкерлерді этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа оқыту қажеттігі атап өтілді.
Зауыт басшылығы мен қызметкерлер арасындағы ашық диалог ұйым қызметінің сенімділігі мен ашықтығын арттырудың негізгі факторы ретінде танылды.
___________________
22 июня текущего года состоялась встреча руководства АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», представителей АО «НК «Казахстан инжиниринг» и Антикоррупционной группы г. Алматы. Основной целью встречи было обсуждение мер по пресечению коррупционных действий и повышению эффективности и прозрачности через активное взаимодействие между сотрудниками завода.
Комплаенс-офицером АО «НК «Казахстан инжиниринг» совместно с руководителем антикоррупционной группы г. Алматы были представлены подробные анализы и отчеты о состоянии комплаенс-процессов на заводе и были отмечены проблемные области.
Стороны подчеркнули важность партнерства между Антикоррупционной группой и частным сектором, включая крупные предприятия, такие как АО «МЗК».
Открытый диалог между руководством завода и сотрудниками также был признан ключевым фактором в повышении доверия и прозрачности деятельности организации. Было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители комплаенс-служб, Антикоррупционной группы и представителей руководства завода.