Новости

ASTANA MOTORS ENGINEERING КОМПАНИЯСЫМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ | СОТРУДНИЧЕСТВО С ASTANA MOTORS ENGINEERING

ASTANA MOTORS ENGINEERING КОМПАНИЯСЫМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ | СОТРУДНИЧЕСТВО  С ASTANA MOTORS ENGINEERING

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ-та азаматтық өндірісті дамыту шеңберінде Astana Motors Engineering өкілдерімен кездесу өткізілді.

Тараптар ағымдағы және перспективалы жобалар бойынша екіжақты ынтымақтастықты дамыту бойынша мүмкіндіктер мен ұсыныстарды талқылады.

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ автомобиль өнеркәсібіне арналған түрлі бұйымдар өндірісін қамти отырып, өз қызметін жоспарлы түрде кеңейтеді. Олардың ішінде: металл бұйымдарымен зауыттардың ішкі жабдықтары, мысалы, шанақтарды тасымалдауға арналған арбалар, бекіткіштер және автомобильдерге арналған бекіткіштер. Өндірілетін өнімнің кең спектрі кәсіпорынға бәсекеге қабілетті болып қалуға және тұтынушылардың әртүрлі қажеттіліктеріне сәйкес шығарылатын өнім желісін әртараптандыруға мүмкіндік береді.

Өз кезегінде Astana Motors Engineering үшін өндірістің сапасы мен тиімділігінің жоғары дәрежесін қамтамасыз ету маңызды, ал кәсіпорынмен екіжақты ынтымақтастық қазірдің өзінде бар инфрақұрылым мен мамандардың тәжірибесін пайдалануға мүмкіндік береді, бұл жаңа өнімдер өндірісін енгізу және оңтайландыру процесін жеңілдетеді.

Азаматтық өндірісті дамыту нарықтағы жайғасымды нығайтуға, өңірдегі автомобиль өнеркәсібін дамытуға ықпал етуге және тұтынушылар үшін өндірілетін өнім сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ете отырып, өз қызметін әртараптандыруға мүмкіндік береді.

_________________________________________________________

В рамках развития гражданского производства в АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» проведена встреча с представителями Astana Motors Engineering.

Сторонами были обсуждены возможности и предложения по развитию двустороннего сотрудничества по текущим и перспективным проектам.

АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» планомерно расширяет свою деятельность, охватывая производство разнообразных изделий для автомобильной промышленности. Среди них: внутренняя оснастка заводов металлоизделиями, такими как тележки для перевозки кузовов, фиксаторы и крепления для автомобилей. Широкий спектр производимой продукции позволит предприятию оставаться конкурентоспособным и разнообразить линейку выпускаемой продукции, соответствуя различным потребностям заказчиков.

В свою очередь для Astana Motors Engineering важно обеспечить высокую степень качества и эффективности производства, а двустороннее сотрудничество с предприятием предоставит возможность использовать уже существующую инфраструктуру и опыт специалистов, что облегчит процесс внедрения и оптимизации производства новых изделий.

Развитие гражданского производства позволит укрепить позиции на рынке, способствовать развитию автомобильной промышленности в регионе и диверсифицировать свою деятельность, обеспечивая высокий уровень качества производимой продукции для потребителей.

← Предыдущая новостьСледующая новость →